همان گونه که اشاره شد برندینگ به شیوه های مختلفی می تواند با مخاطبین خود ارتباط بر قرار کند، اما هدف از این بر قراری ارتباط چیست ؟

وقتی که به صورت کلی صحبت از برندینگ می شود به این معنی ست که صحبت از یک تبلیغ ساده نیست بلکه در این تعریف مخاطب باید در ارتباط با برندینگ با مجموعه ای از اهداف و داده هایی مواجه باشد که برند همواره سعی دارد آن ها را ذهن مخاطب به ثبت بنشاند و باعث ترغیب احساسات او شود.

این به ثبت نشاندن از این رو دارای اهمیت بسیاری است که صرفن قرار نیست برند اطلاعاتی گذرا مانند ( پخش فلان برنامه ی تلویزیونی در فلان ساعت ) را به مخاطب خود ارائه دهد بلکه قرار است با تکیه بر تخصص افراد و با توجه به شناخت دقیق مخاطبین خود مانند ( رِنجِ سنی مخاطبین و یا آگاهی از علایق آن ها ) چیزی را در ذهن آن ها به ثبت برساند.

 

نویسنده و گرداورنده : هومان مهرآذین