• خانه
  • /
  • برندینگ

“برندینگ” و نحوه ی ارتباط آن با “مخاطب”

هم افزایی رشد

پس از گذراندن مراحل تبدیل یک محصول یا مجموعه ی از خدمات به یک برند ، هر چند مهم تبدیل محصول به برند شکل گرفته است، اما اگر برند مورد نظر بخواهد ارتباط مدام خود را با مخاطبینش حفظ کند،  نیازمند مدیوم هایی است. امروزه و با پیشرفت روز افزون علوم بازاریابی و همچنین پیشرفت…

ادامه مطلب

“برندینگ و ثبت آن در ذهن مخاطب”

هم افزایی رشد

همان گونه که اشاره شد برندینگ به شیوه های مختلفی می تواند با مخاطبین خود ارتباط بر قرار کند، اما هدف از این بر قراری ارتباط چیست ؟ وقتی که به صورت کلی صحبت از برندینگ می شود به این معنی ست که صحبت از یک تبلیغ ساده نیست بلکه در این تعریف مخاطب باید…

ادامه مطلب

“درگیری مصرف کننده و ارتباط آن با برندینگ”

هم افزایی رشد

از آنجایی که مفهوم درگیری مصرف کننده با برند به توصیف جنبه های رابطه فردی یا اهمیتی که محصول یک برند برای یک فرد می پردازد در روانشناسی مصرف کننده نقش محوری بازی می کند. در واقع درگیری مصرف کننده را می توان محرک پرس و جو برای اطلاعات و فرآوری سیستماتیک دانست.  و باید…

ادامه مطلب